Modelowanie Życzliwej Cywilizacji

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #3 – Religia Open-Source

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #3 - Religia Open-Source

Otwarty system wiary daje wolność, swobodę, wspiera twórczość i zachęca do wybierania najbardziej życzliwych rozwiązań. Tutaj chodzi o duchowość. Religia jest folklorem który może zawierać elementy duchowości, duchowość jednak świetnie radzi sobie bez religii.

Czytaj więcej

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #2 – Inspiracja płynie z Natury

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #2 - Inspiracja płynie z Natury

Wszystko co jest, jest naturalne i doskonałe. Choć cała otaczająca rzeczywistość jest doskonała, to my, będąc ludźmi, mamy moc i potencjał, aby czynić ją jeszcze bardziej życzliwą w tych obszarach które tego najbardziej potrzebują… Dzielę się tym, co jest we mnie żywe w danej chwili…

Czytaj więcej

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #1 – Wprowadzenie

Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #1 - Wprowadzenie

Tematyką „Życzliwej Cywilizacji” zajmuję się od ponad 20 lat. W książce „Człowiek na Ziemi”, wydanej w roku 2014, poruszyłem wiele kluczowych zagadnień, którymi teraz chcę zająć się szerzej i głębiej, poddając je jednocześnie pod rozważania i dyskusje w szerszym gronie odbiorców. Teorie i ideały są dla mnie […]

Czytaj więcej