Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #2 – Inspiracja płynie z Natury


Wszystko co jest, jest naturalne i doskonałe. Choć cała otaczająca rzeczywistość jest doskonała, to my, będąc ludźmi, mamy moc i potencjał, aby czynić ją jeszcze bardziej życzliwą w tych obszarach które tego najbardziej potrzebują… Dzielę się tym, co jest we mnie żywe w danej chwili…