Modelowanie Życzliwej Cywilizacji #1 – Wprowadzenie

Tematyką „Życzliwej Cywilizacji” zajmuję się od ponad 20 lat. W książce „Człowiek na Ziemi”, wydanej w roku 2014, poruszyłem wiele kluczowych zagadnień, którymi teraz chcę zająć się szerzej i głębiej, poddając je jednocześnie pod rozważania i dyskusje w szerszym gronie odbiorców. Teorie i ideały są dla mnie ważnie, lecz najważniejsza jest praktyka którą możemy zastosować w życiu już teraz – zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Tylko w ten sposób możemy budować i umacniać życzliwą cywilizację.

Książka „Człowiek na Ziemi” do pobrania: http://mamaziemia.pl/czlowiek-na-ziemi-artur-jan-milicki/

Cytaty przytoczone w nagraniu:

„Jeśli pewne instytucje nie spełniają swych funkcji, pozostaw je i nie trudź się by je zmieniać. Zamiast tego ustal, jak dana instytucja powinna działać, co dostarczać i opracuj lepszy system, który wydajnie realizuje cele i spełnia swe funkcje. Jeśli zrobisz to właściwie, ludzie przyłączą się do ciebie. Całkiem możliwe że stara instytucja ostatecznie zwiędnie i obumrze.” – Bill Molison

„Tam gdzie ludzie wszystkiego żądają od państwa, gdzie wszystkie swoje nadzieje opierają na takich lub innych reformach, przeprowadzanych przymusowo, tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli; tam są tylko poddani mniej lub więcej postępowego, mniej lub więcej oświeconego rządu. Demokracja zaś i wolność tworzy się wtedy dopiero, gdy ludzie, zamiast żądać reform od państwa, przeprowadzają te reformy sami, mocą dobrowolnej solidarności, gdy zamiast człowieka jako „głosu wyborczego”, zamiast pionka w ręku biurokracji lub przywódców partyjnych, zamiast takiego, który umie tylko albo panować, albo słuchać, zjawia się człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić.” – Edward Abramowski